TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
TỔNG KẾT KẾ HOẠCH “VỀ NGUỒN”
09/10/2023
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

KẾ HOẠCHTổ chức tham quan học tập kinh nghiệm“. Khoa Khoa học Cơ bản năm 2023

I. MỤC ĐÍCH

– Tổ chức cho cán bộ, giảng viên khoa Khoa học Cơ bản tham quan, học tập kinh nghiệm nhằm tạo sự gắn bó đoàn kết, giao lưu giữa cán bộ, giảng viên trong đơn vị. Đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm, sinh hoạt tập thể.

– Kết hợp với các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí nhằm động viên khích lệ cán bộ, giảng viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, góp phần vào sự phát triển của Nhà trường.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Những quy định chung

– Đối tượng tham gia: Cán bộ, giảng viên khoa Khoa học Cơ bản và người thân đi kèm.

– Mọi hoạt động sinh hoạt phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nhà trường. Sắp xếp kế hoạch cá nhân không để ảnh hưởng đến công tác, công việc chung của nhà trường và toàn đoàn.

– Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho chuyến đi.

– Tất cả các thành viên trong đoàn nếu muốn tách đoàn, đi tham quan ngoài kế hoạch, ở lại về sau, về bằng phương tiện khác,… phải báo cáo, xin phép và phải được sự đồng ý của trưởng đoàn.

– Có mặt đúng giờ, đến đúng nơi quy đinh và tuân thủ sự hướng dẫn của Ban tổ chức.

2. Địa điểm: Phan Thiết – Mũi Né – Bình Thuận

3. Kế hoạch, tiến độ thực hiện

– Từ ngày 01/03/2023 đến 31/03/2023: Xây dựng kế hoạch thực hiện.

– Từ ngày 01/4/2023 đến 30/04/2023: Triển khai kế hoạch thực hiện, thực hiện các công tác chuẩn bị: lập danh sách tham gia, chuẩn bị kinh phí, phân công thành viên tham gia phụ trách công việc cụ thể.

– Từ ngày 01/05/2023 đến 30/05/2023 thực hiện các công tác đã phân công cho mỗi thành viên tham gia ban tổ chức và đội ngũ hỗ trợ.

– Từ ngày 28/06/2023 đến 30/06/2023 ban tổ chức làm việc lại lần cuối thống nhất về chương trình chuyến đi với đơn vị tổ chức. Đội ngũ hỗ trợ báo cáo các việc chuẩn bị cho các hoạt động.

– Dự kiến ngày 03/07/2023: Đoàn khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh.

III. PHÂN CÔNG BAN TỔ CHỨC

1. Ban tổ chức

– Ông Ngô Ngọc Hưng     :      Trưởng ban

– Ông Đỗ Hoài Vũ            :      Phó Trưởng ban

– Bà Phạm Thị Oanh           :     Ủy viên – Phụ trách đoàn

– Bà Nguyễn Thị Phượng   :      Ủy viên

2. Ban hậu cần

– Bà Nguyễn Thị Phượng         :  Trưởng ban

– Bà Phạm Thị Oanh                :  Thành viên

– Bà Nguyễn Thị Thanh           :  Thành viên

– Ông Đặng Quốc Thái            :  Thành viên

– Ông Ngô Quốc Nhàn             : Thành viên

3. Phụ trách đoàn

Ông Ngô Ngọc Hưng phụ trách chung, Trưởng đoàn.

Bà Phạm Thị Oanh phụ trách đoàn

HÌNH ẢNH CHUYẾN ĐI VỀ NGUỒN – PHAN THIẾT: Ngày 03 – 05/ 07/ 2023

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Phan Thiết

Chuyến đi “Về nguồn” 2023 đã để lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ và những dấu ấn kỷ niệm đẹp với đoàn Khoa Khoa học Cơ bản. Hẹn nhau tiếp tục trải nghiệm ở hành trình tiếp theo 2024.

                                                                                              Ghi nhận tổng kết – Tổ trưởng Công đoàn Khoa

Liên kết website