TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
KẾ HOẠCH: DỰ ÁN “THƯ VIỆN CHO EM”
04/12/2023
TRƯỜNG ĐHCN TP HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN “THƯ VIỆN CHO EM”

Phục vụ cộng đồng năm học 2023-2024

  • Căn cứ theo Quyết định số 2788/QĐ-ĐHCN ngày 14/12/2022 về chế độ làm việc đối với Giảng  viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Căn cứ vào KH 01 – Kế hoạch phục vụ cộng đồng của Khoa Khoa học Cơ bản năm học 2023-2024, ngày 19/09/2023.

Khoa Khoa học Cơ bản triển khai thực hiện dự án “Thư viện cho em”:

I. MỤC TIÊU

Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản cộng tác và đồng hành với những dự án “Thư viện cho em” của các nhóm sinh viên.

Dự án nhằm phát triển đầu sách cho thư viện cộng đồng Hy Vọng, thư viện đặt tại Nhà xứ Điền Hộ, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thu gom sách cũ và huy động tài chính mua 300 đầu sách mới. 700 đầu sách cũ

Các đầu sách cần thiết gồm:  Sách truyện tranh, sách văn học, sách lịch sử, sách địa lý, sách tâm lý, sách kỹ năng, sách truyền cảm hứng, sách triết học.

Tài chính huy động dự kiến: 13.000.000đ.

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

GIAI ĐOẠNCÔNG VIỆC THỰC HIỆNĐỊA ĐIỂMTÀI CHÍNH HUY ĐỘNG
1. Từ 01->10/11/ 2023Thu gom sách cũVP Khoa KHCB1.000.000 (Giảng viên – SV)
2. Từ 11->18/11/2023Huy động tài chính Mua sách mới – SV liên hệ mua sáchVP Khoa KHCB10.000.000 (Giảng viên – SV)
3. Ngày 27/11/2023Tiến hành phân loại và lập danh mục, đóng gói. Gửi sách về thư việnVP Khoa KHCB2.000.000 (Giảng viên – SV)

Giảng viên:

Quý Thầy/ cô nếu có sách cũ góp tặng, xin chuyển về Văn phòng Khoa Khoa học Cơ bản để tập hợp, bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2023.

Quý thầy/ cô nếu có đóng góp chia sẻ về tài chính để mua sách mới, xin vui lòng báo lại cô Oanh, để tổng hợp.

Sinh viên:

Các nhóm sẽ lên kế hoạch thực hiện dự án theo hướng dẫn của Giảng viên phụ trách môn học.

Các nhóm sinh viên sẽ phối hợp với Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản và các nhóm bạn cùng thực hiện dự án, tổ chức thực hiện dự án theo kế hoạch phối hợp.

III. CHUYỂN SÁCH VỀ THƯ VIỆN HY VỌNG

Liên hệ đơn vị vận chuyển, chuyển sách về thư viện Hy Vọng – Giáo xứ Điền Hộ – Nga Điền – Nga Sơn – Thanh Hóa.

Thời gian: 1/12 -7/12/2023.

Nhận thông tin phản hồi từ thư viện.

IV. BAN TỔ CHỨC DỰ ÁN:

Trưởng Khoa: TS Ngô Ngọc Hưng

P Trưởng Khoa: Đỗ Hoài Vũ

Tổ trưởng Công đoàn: Phạm Thị Oanh

Trên đây là kế hoạch triển khai dự án phục vụ cộng đồng “Thư viện cho em”.

Trưởng khoa                                             Tổ trưởng Công đoàn

 TS. Ngô Ngọc Hưng                                       Phạm Thị Oanh

Liên kết website