TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Tầm nhìn sứ mạng của Khoa KHCB
Tầm nhìn sứ mạng của Khoa KHCB

1. Tầm nhìn

  • Tiên phong trong lĩnh vực sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại và cập nhật các chương trình chi tiết môn học theo hướng đáp ứng được yêu cầu các khoa chuyên ngành.
  • Phát triển mạnh nghiên cứu khoa học và biên soạn chuẩn hóa các tài liệu giảng dạy.
  • Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hóa của trường.

2. Sứ mạng

  • Trang bị kiến thức cơ bản (Toán, Lý, Phương pháp luận NCKH, Xã hội học) giúp sinh viên đủ khả năng lĩnh hội các kiến thức chuyên ngành.
  • Trang bị cho sinh viên năng lực tư duy hệ thống, logic và sáng tạo.
  •  Xây dựng chuẩn đầu ra các môn học theo hướng hội nhập quốc tế, giao lưu học thuật với các trường hàng đầu trong nước và quốc tế.
  • Khơi dậy trong sinh viên lòng nhân ái, tinh thần đam mê, nghiên cứu, học hỏi, tinh thần hợp tác; thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với công việc.
  • Tham gia các hoạt động cộng đồng, chung tay góp sức với chính quyền đoàn thể các cấp xây dựng xã hội ngày càng văn minh và phát triển.
Liên kết website