TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
KẾ HOẠCH PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 2023-2024
04/12/2023
TRƯỜNG ĐHCN TP HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /KH-KHCB  Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng  09  năm 2023

KẾ HOẠCH: Phục vụ cộng đồng năm học 2023-2024

I. MỤC TIÊU

 • Chung tay xây dựng, thực hiện nhiệm vụ phục vụ cộng đồng của Giảng viên theo Quyết định số 2788/QĐ-ĐHCN ngày 14/12/2022.
 • Thực hiện trách nhiệm của công dân toàn cầu trong việc chia sẻ và xây dựng cộng đồng xã hội phát triển.
 • Khoa Khoa học Cơ bản sẽ tổ chức 04 chương trình Phục vụ cộng đồng trong năm học 2023-2024:

(1) Cộng tác và đồng hành với những dự án “Thư viện cho em” của các nhóm sinh viên nhằm tặng sách, giúp phát triển thư viện “Hy Vọng”, cung cấp các đầu sách cho các em nhỏ từ độ tuổi Tiểu học đến Trung học Phổ thông. Thư viện đặt tại Nhà xứ Giáo xứ Điền Hộ. Nga Điển. Nga Sơn Thanh Hóa.

 (2) Tổ chức 01 chương trình thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân khiếm thị tại trung tâm khiếm thị Nhật Hồng – Thị Nghè. Bình Thạnh. TP HCM

(3) Tổ chức 01 chương trình tham quan du lịch học hỏi kinh nghiệm tại Quy Nhơn.

(4) Thực hiện 01 chương trình thiện nguyện thăm các bệnh nhân tại nhà thương phong. Quy Hòa. Phú Yên.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Đồng hành với các nhóm sinh viên thực hiện dự án “Thư viện cho em”:

STTCông việc của  dự ánDự kiến       tài chínhNgười phụ tráchGhi chú
1Thu gom sách cũ1.000.000đGiảng viên Khoa Khoa học Cơ bản cùng các nhóm sinh viênTháng 10 và tháng 11/ 2023
2Huy động tài  chính mua 300 đầu sách mới10.000.000Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản cùng các nhóm sinh viênTháng 10 và tháng 11/ 2023
3Phân loại và làm danh mục sách. Gửi sách về thư viện2.000.000đGiảng viên Khoa Khoa học Cơ bản cùng các nhóm sinh viênTháng 10 và tháng 11/ 2023
 • Dự án nhằm phát triển thư viện Hy Vọng – thư viện cộng đồng đặt tại Giáo xứ Điền Hộ, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 • Các đầu sách cần thiết gồm:  Sách truyện tranh, sách văn học, sách lịch sử, sách địa lý, sách tâm lý, sách kỹ năng, sách truyền cảm hứng, sách triết học.
  • 2. Chương trình thăm hỏi và chia sẻ tại trung tâm khiếm thị Thị Nghè – Bình Thạnh. Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dự kiến thời gian: Tháng 12 năm 2023
 • Thăm hỏi và trao tặng quà
 • Tài chính dự kiến: 10.000.000đ – (Theo khảo sát thông tin cụ thể, sẽ chuẩn bị quà phù hợp)
  • 3. Chương trình tham quan du lịch, học hỏi kinh nghiệm tại Quy Nhơn. Bình Định
 • Dự kiến thực hiện vào tháng 7 năm 2024.
 • Kế hoạch du lịch theo Tour – Kế hoạch và dự toán chi phí cụ thể trước chuyến đi.
 • Tài chính dự kiến: 180.000.000đ
  • 4. Chương trình thiện nguyện thăm các bệnh nhân tại nhà thương phong. Quy Hòa. Phú Yên
 • Dự kiến thực hiện vào tháng 7 năm 2024.
 • Thăm hỏi và tặng quà
 • Tài chính dự kiến: 10.000.000đ

Trên đây là kế hoạch Phục vụ cộng đồng năm học 2023-2024 của Khoa Khoa học Cơ bản.

Trưởng khoa                                             Tổ trưởng Công đoàn

Ngô Ngọc Hưng                                          Phạm Thị Oanh

Liên kết website