TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
V/v tổ chức làm bài kiểm tra kết thúc học phần toán
31/05/2021

Tổ bộ môn Toán quyết định tạo điều kiện cho các em làm bài thi Cuối kỳ các môn học sau dưới hình thức “Bài tập lớn (không thuyết trình hay báo cáo, làm theo từng cá nhân, không làm theo nhóm)”

  • Toán cao cấp 2
  • Phương pháp tính 
  • Logic học
  • Toán ứng dụng
  • Toán cao cấp 3 (A3)
  • Toán cao cấp A1, C1, A2, C2 (cho khóa 13 trở về trước)

Xem thông báo đầy đủ ở đây

Liên kết website