TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Thi bổ sung HK2, 2021-2022
11/07/2022

Đối với các bạn sinh viên học các môn học thuộc Khoa KHCB, không tham gia thi cuối kỳ đúng lịch, đã xin thi bổ sung, có đầy đủ minh chứng và được Trưởng Khoa ký duyệt thì các em tham gia thi theo hướng dẫn file đính kèm.

Liên kết website