TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
V/v trùng giờ thi TCC1 HK1 2021-2022
24/12/2021

Các em sinh viên Khóa 16 có lịch thi trùng lịch thi Khoa lý luận chính trị thì để lại thông tin ở form này Các em sẽ thi vào 19h ngày 28/12 bằng hình thức tự luận (làm bài cá nhân, có coi thi), thời gian làm bài 60 phút.

Liên kết website