TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Thi bổ sung HK2 2020-2021
05/03/2022

Trong HK2 2020-2021, có một số sinh viên có làm đơn gửi Khoa KHCB xin dời lịch thi. Khoa đã liên hệ được một số bạn, còn một số không liên hệ được.

Nay Khoa thông báo các em tham gia vào nhóm Zalo https://zalo.me/g/ytodja326 để được hướng dẫn thi bổ sung. Đến hết ngày 10/03 các em không phản hồi xem như bỏ thi.

Liên kết website