TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Đăng ký học môn Phương pháp luận NCKH HK2 năm học 2021-2022
09/11/2021

Khoa Khoa học Cơ bản sẽ mở một số lớp Phương pháp luận NCKH dành cho các em sinh viên có nguyện vọng học môn PPL học kỳ 2 năm học 2021 -2022 nhưng chưa đăng ký được. Các em sinh viên có nhu cầu đăng ký xin vui lòng điền vào form này. Dựa trên số lượng sinh viên đăng ký, Khoa sẽ quyết định số lượng lớp được mở và giờ học của các lớp. Lưu ý theo quy định của Nhà trường, chỉ có những lớp có trên 55 sinh viên đăng ký mới có thể mở được lớp.

Liên kết website