TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Mở lớp trả nợ cho sinh viên Khóa 13 trở về trước
14/11/2021

Các bạn khóa 13 trở về trước có nhu cầu học trả nợ các môn toán của Khoa KHCB mà không đăng ký học phần được trên web trường, các bạn cung cấp thông tin vào form này để Khoa nắm số lượng mở/ghép lớp. Ngày 1/12 Khoa KHCB sẽ phản hồi với các bạn qua email.

Liên kết website