TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Mở lớp học lại toán cho sinh viên hệ Cao Đẳng
16/10/2020

Hiện tại còn bạn sinh viên nào chưa qua môn Toán cao cấp A hoặc Toán cao cấp C thì các bạn để lại thông tinmẫu này. Nếu đủ số lượng, Khoa sẽ mở lớp HP và thông tin đến các bạn đăng ký. Ngược lại, sẽ mở lớp ghép!

Liên kết website