TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Kết quả phúc khảo HK2, 2020-2021
28/07/2021

Các Trưởng bộ môn đã chuyển kết quả phúc khảo đến sinh viên thông qua email.

Trưởng Khoa

Liên kết website