TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Hướng dẫn sử dụng MS Teams trong học Online
03/10/2021

Để sử dụng ứng dụng MS Teams tham gia lớp học các em tạo một email – tài khoản Office 365 do Trường cấp có dạng mssv.ten@student.iuh.edu.vn

  • Vào trang https://csm.iuh.edu.vn để đăng ký email.
  • Tải phần mềm MS Teams cho Iphone, Android, Mac hoặc Windows và đăng nhập bằng tài khoản ở trên.
  • Sử dụng mã MS Teams được cung cấp trong phần lịch học để tham gia vào lớp Online.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng MS Teams cho Smartphone (Android hoặc IOS) và hướng dẫn sử dụng MS Teams cho máy tính.

Các em gặp khó khăn trong quá trình sử dụng liên hệ TT quản trị hệ thống qua Facebook Messenger hoặc địa chỉ email csm@iuh.edu.vn

 

Liên kết website