TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
2020-2021 HK2. Sinh viên thi bổ sung môn toán
27/05/2021

Trong đợt thi giữa kỳ vừa rồi, một số sinh viên đã lỡ kỳ thi nhưng có lý do chính đáng, được giảng viên bộ môn xét cho thi bổ sung. Để chuẩn bị thi, các bạn tham gia vào nhóm trên phần mềm MS Teams (Teams code: x2oj9gg)

Bạn nào chưa biết cách sử dụng MS Teams, các bạn xem hướng dẫn ở đây

Các em nhớ cài app Teams và đăng nhập trên điện thoại đề nhận thông tin kịp thời.

Cần liên hệ thầy Phương, Email: nguyenducphuong@iuh.edu.vn

Liên kết website