TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Vật lý kỹ thuật
Vật lý kỹ thuật
Giới thiệu môn học

Vì sao có tên gọi Vật lý kỹ thuật?

Vật lý là khoa học cơ bản phục vụ cho các ngành khoa học công nghệ khác. Kỹ thuật là kỹ năng để người học có được tay nghề thích ứng được với công việc thực tế. Kết hợp hai từ trên chúng ta có tên gọi Vật lý kỹ thuật.

Mục tiêu học phần

  • Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, định luật cơ bản về vật lý áp dụng trong kỹ thuật như chuyển động của chất điểm, chuyển động của vật rắn và chuyển đông của chất lưu.
  • Giúp sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin từ quan sát, thí nghiệm, tài liệu và xử lí thông tin bằng các bảng, đồ thị.
  • Tạo được nền cơ sở cho sinh viên khi học các kiến thức chuyên ngành và thực tế đời sống có liên quan.
Thông tin chung

Mã môn học 2113500
Số tín chỉ 3
Đánh giá thường kỳ (tự luận); giữa kỳ (tự luận); cuối kỳ (tự luận); thực hành
Tài liệu Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Đỗ Quốc Huy. Giáo trình vật lý Cơ – Nhiệt. Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 2017.
  1. Xác định được các đại lượng đặc trưng cho chuyển động thẳng và chuyển động cong trong mặt phẳng của chất điểm.
  2. Giải được bài toán cơ bản về động lực học vật rắn.
  3. Giải được bài toán cơ bản về chuyển động của chất lưu.
  4. Xác định được giá trị trung bình và độ chính xác (các sai số) của vận tốc và động lượng của vật trước và sau va chạm dựa trên kết quả thí nghiệm “Va chạm trên đệm không khí”.
  5. Vẽ được đồ thị dựa trên kết quả thí nghiệm, xác định được gia tốc trọng trường với con lắc thuận nghịch.
Liên kết website