TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Toán ứng dụng
Toán ứng dụng
Giới thiệu môn học

Môn học cung cấp cho người học kiến thức về thống kê ứng dụng. Thống kê là một trong những ngành khoa học có ứng dụng nhiều nhất hiện nay với vai trò lớn trong tất cả các nghiên cứu định lượng. Các ứng dụng, nhất là trong học máy, đem lại nhiều phát minh mới như các sản phẩm về AI. Thống kê trong nghiên cứu về gen giúp phát hiện những kiến thức mới về di truyền. Thống kê trong y học giúp phát hiện những liên quan bất ngờ giữa bệnh và thuốc. Hay thống kê trong kinh tế, kinh doanh phát hiện những quy luật mới về tiêu dùng.

Tư duy thống kê là một trong những cong cụ quan trọng sinh viên cần trang bị cho mình, giúp cho từng cá nhân có cách đánh giá khoa học về các sự kiện diễn ra quanh mình.

Đặc biệt khóa học cũng giúp cho sinh viên làm quen với phần mềm xử lý số liệu thống kê. Đọc được các kết quả từ phần mềm, giải thích được các kết quả này.

Hơn thế nữa, môn học giúp các em thuận lợi hơn trong việc học các môn học tiếp theo, chẳng hạn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, kinh tế lượng, các môn thống kê trong kinh doanh cũng như thống kê trong kỹ thuật, làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp, và công việc sau khi tốt nghiệp.

Để đáp ứng đủ kiến thức lĩnh hội kiến thức các môn học chuyên ngành, từ năm học 2022-2023, Khoa Kế toán Kiểm toán đăng ký tự chọn áp cứng môn Toán ứng dụng cho nhóm tự chọn tự nhiên.

Thông tin chung
Mã môn học 2113434
Số tín chỉ 3
Đánh giá 3 bài thường kỳ (trắc nghiệm); giữ kỳ (trắc nghiệm); cuối kỳ (nộp bài về nhà)
  1. Tính được xác suất của biến cố, các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên.
  2. Vận dụng được các luật phân phối để tính xác suất.
  3. Người học biết uớc lượng được các tham số của một tổng thể.
  4. Người học tiến hành được kiểm định được giả thiết thống kê.
  5. Người học có thể sử dụng phần mềm thống kê để giải quyết một vấn đề cụ thể.
Liên kết website