TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Toán cao cấp 2
Toán cao cấp 2
Giới thiệu môn học

Đại số tuyến tính khởi nguồn từ việc giải các hệ phương trình tuyến tính. Khoảng 4000 năm trước, người Babylon đã biết cách giải các hệ phương trình tuyến tính gồm hai phương trình hai ẩn. Tuy nhiên mãi đến thế kỹ 17-18 với sự ra đời khái niệm định thức và ma trận mới đánh dấu sự hình thành và phát triển lý thuyết đại số tuyến tính.

Trãi qua quá trình phát triển, đại số tuyến tính trở thành một nhánh của toán học nghiên cứu về các hệ phương trình tuyến tính, các không gian vector, các ánh xạ tuyến tính, các dạng toàn phương, … Ngày nay lý thuyết đại số tuyến tính có nhiều ứng dụng trong hàng loạt các lĩnh vực như: vật lý, hóa học, lý thuyết mật mã, kinh tế, sinh học, xã hội học,… Có thể nói Đại số tuyến tính là toán học của dữ liệu, trận và vectơ là ngôn ngữ của dữ liệu.

Thông tin chung
Mã môn học 2113432
Số tín chỉ 2
Đánh giá 2 bài thường kỳ (trắc nghiệm); giữ kỳ (trắc nghiệm); cuối kỳ (trắc nghiệm)

Giúp người học:

  1. Giải các phép toán trên ma trận, tính được định thức.
  2. Giải được hệ phương trình tuyến tính.
  3. Hiểu được khái niệm độc lập, phụ thuộc tuyến tính.
  4. Hiểu được cơ sở, số chiều của không gian vector.
  5. Tính được ma trận chuyển cơ sở, sử dụng công thức chuyển tọa độ.
  6. Lập được ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính theo các cơ sở.
  7. Tính được trị riêng, vector riêng của ma trận.
  8. Biết cách chéo hóa ma trận.

Liên kết website