TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Logic học
Logic học
Giới thiệu môn học

Trước hết xin gửi đến các em ví dụ vui về cố tính vi phạm quy luật logic gây cười. Trong buổi dạ hội, Aleksandr Sergeyevich Pushkin – Đại thi hào Nga (1799 – 1837) – mời một tiểu thư khiêu vũ. Nàng thấy Pushkin vừa đen vừa gầy bèn kênh kiệu nói: “Xin lỗi, tôi không nhảy cùng với một đứa bé”. Pushkin liền nói to: “Xin lỗi, tôi không biết là tiểu thư đang mang thai”. Mọi người nghe vậy liền đều cười ồ lên khiến tiểu thư xấu hổ đỏ mặt. Ở đây, Pushkin đã cố tình vi phạm quy luật đồng nhất một cách tài tình để sửa tính kiêu ngạo của cô nàng.

Học phần Logic cung cấp cho sinh viên kiến thức về những quy luật và những hình thức cơ bản của tư duy, nhằm rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp người học có tư duy đúng, chính xác, lập luận chặt chẽ, chứng minh, bác bỏ một cách thuyết phục. Trình bày tư tưởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc. Biết phát hiện những đúng, sai, ngụy biện trong lập luận của người khác.

Thông tin chung
Mã môn học 2113438
Số tín chỉ 3
Đánh giá 3 bài thường kỳ (trắc nghiệm); giữ kỳ (tự luận đề mở); cuối kỳ (tự luận để mở)

Giúp người học:

  1. Hiểu được chính xác khái niệm, phán đoán, hàm phán đoán, suy luận và chứng minh.
  2. Phân biệt và vận dụng được các quy luật cơ bản của tư duy vào thực tiễn.
  3. Biết cách trình bày và lập luận chặt chẽ, nhất quán trong tư tưởng.
  4. Biết cách kiểm tra tính logic của một suy luận; phân biệt được suy luận và chứng minh; nhận biết một số loại ngụy biện thông thường; có tư duy phản biện, từ đó vận dụng tốt vào đời sống thực tiễn.

Liên kết website