TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Giới thiệu
Giới thiệu

Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập từ năm 2004, theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp IV.

Chức năng

Khoa Khoa học Cơ bản đảm nhận nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng để có thể tiếp cận và lĩnh hội một cách hiệu quả các kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật. Hơn nữa, thông qua việc giảng dạy các môn học, Khoa còn cung cấp cho sinh viên phương pháp tư duy, tiếp cận và xử lý vấn đề.

Đội ngũ

Khoa Khoa học Cơ bản có 3 bộ môn:

  • Bộ môn Toán
  • Bộ môn Lý
  • Bộ môn Giáo dục học

Hiện nay, Khoa Khoa học Cơ bản gồm 41 giảng viên và 1 nhân viên trong đó có: 4 tiến sĩ, 35 thạc sĩ và 2 cử nhân. Tất cả giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản được đào tạo một cách chính quy, bài bản, đúng chuyên ngành từ các trường uy tín trong và ngoài nước.

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa khoa học cơ bản luôn tâm niệm sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn tồn tại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khoa Khoa học Cơ bản phấn đấu là địa chỉ đào tạo có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Cơ bản nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu lớn này, Khoa Khoa học Cơ bản đề ra chiến lược phát triển:

Nguồn nhân lực

Đẩy mạnh phát triển trình độ đội ngũ giảng viên. Đến năm 2025, 30% giảng viên có trình độ tiến sĩ, và 100 có trình độ thạc sĩ.

Chương trình đào tạo

Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, thực hiện kiểm định chất lượng chuẩn quốc tế ABET, AUN-QA.

Nghiên cứu Khoa học

Mở rộng mạnh mẽ mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo trong nước và quốc tế, trở thành một trung tâm khoa học.

Liên kết website