TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Tổ chức hội nghị Khoa học cấp Khoa năm 2023
09/10/2023
  • Chủ đề: Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng, 2023
  • Thời gian:  7h30 – 11h30, Thứ sáu, ngày 27/10/2023.
  • Website hội nghị: https://ffs.iuh.edu.vn/hnkh23
Liên kết website