Điểm thường xuyên

Thầy gửi điểm thường xuyên, các bạn xem kiểm tra có sai sót thì phản hồi lại thầy (hạn cuối 17/05) qua email nguyenducphuong@iuh.edu.vn.