Xem điểm HK1 năm học 2018-2019

Chào các em!

Các em xem điểm của mình bằng cách chọn Giảng viên Phạm Anh Lộc trong Bộ môn Toán và tải file điểm lớp mình về máy. Nếu có thắc mắc gì thì liện lạc ngay với thầy bằng số điện thoại thầy đã cho. Hạn cuối cùng là ngày 29/11/2018 vì ngày 30/11/2018 Phòng Đào tạo sẽ khóa nhập điểm.