Xem Kết quả học tập HK1 năm học 2018-2019

Chào các em!

Các em xem kết quả của mình bằng cách chọn Giảng viên Phạm Anh Lộc trong Bộ môn Toán và tải file điểm lớp mình về máy.