Phòng học môn Vật lý 1 lớp 211348001 (HK1 2018-2019)

Các sinh viên đã đăng kí môn Vật lý 1 do cô Ngọc Nữ giảng dạy vào học kì 1 năm học 2018-2019 (MHP: 211348001)  học vào thứ 3 hàng tuần, tiết 6-7 tại phòng V12.1.