Lịch học bù XSTK lớp thứ 3

Thông báo đến sinh viên lớp XSTK thứ 3, phòng X11.9. Các bạn có thể chọn 1 trong 2 buổi sau, nếu bận:

  • Thứ 2, ngày 14/5, tiết 10-11, phòng A4.03 (đúng lịch với lớp các bạn),
  • Thứ 2, ngày 14/5, tiết 5-6, phòng V6.04 (llịch học cùng lớp khác).