Bài tập về nhà Vật lý 2 đợt 2

Các SV lớp Vật lý 2 trình bày lời giải bài tập ôn tập dạng TỰ LUẬN trên giấy A4, trang bìa ghi đầy đủ thông tin họ và tên, lớp, mã số sinh viên. Bài tập ôn tập đợt 2 bao gồm các bài tập sau (trong tài liệu kèm theo bài giảng):

Chương Dòng điện không đổi:    B3.11 trang 141, 3.4 trang 142, 3.25 trang 144.

Chủ đề 6: 6.14, 6.18, 6.19.

Chủ đề 8: 8.7, 8.10, 8.17, 8.23

Chủ đề 9: 9.13, 9.22