Lịch học bù toán A2-C2

Lịch và phòng học bù

thứ 2 tiết 4-6 phòng A1.3

t2 tiết 7-9 phòng v13.2

T3 tiết 4-6 phòng V11.4

T5 tiết 4-6 phòng V8.4

T5 tiết 7-9 phòng V12.3

Các bạn sắp xếp đi học nhé