Lịch thi giữa kì môn vật lý 2 lớp 211300801,251300801 ghép 211349011

Sinh viên học môn vật lý 2 lớp 211300801,251300801 ghép 211349011 do cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ dạy sẽ thi GK vào ngày 15-03-2018, Thứ 5 (tiết 5->6) tại phòng A4.07.