Danh sách thi Cuối kỳ các lớp A3 và C1 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Chào các em!

Thầy đưa lên phần Tập Tin Chia Sẻ, danh sách thi CK các lớp A3 và C1 trong HK1 năm học 2017-2018. Các em xem Số thứ tự của mình trong danh sách để đi thi đúng phòng thi theo lịch thi của Nhà trường.

Chúc các em làm bài thi CK tốt!