Lịch thi môn Vật lý 1 lớp DH HOCLAI (251300701) HK1 2017-2018

Các sinh viên lớp DH HOCLAI (251300701) thi kết thúc môn Vật Lý 1 vào Thứ 2, ngày 04-12-2017, tiết (3->4) tại phòng V7.04.