Lịch thi cuối kì lớp Phương pháp tính HK3

Lớp PPT thi cuối kì vào ngày 23/07/2017, tiết 2-7h15 tại phòng A3.3

Các bạn nhớ đến trước 15', tức 7h để chuẩn bị.

Thân