Lịch thi cuối kỳ môn QHTT

Lớp 202 thi ngày 19/7/2017, phòng thi A 2.02 có mặt từ tiết 1.

Lớp 501 thi ngày 19/7/2017, phòng thi A 4.03 có mặt từ tiết 1.