Lịch thi cuối kì môn Vật Lý 2, HK3 năm 2016-2017

Các sinh viên học môn vật lý 2 do cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ dạy, lớp học phần 211349003 thi kết thúc môn vào Thứ 4 ngày 19-07-2017 lúc 6h30' tại phòng A3.01.