Lịch thi cuối kì môn Vật Lý 1, HK3 năm 2016-2017

Các sinh viên học môn vật lý 1 do cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ dạy, lớp học phần 211300701 GHÉP 211348003 thi kết thúc môn vào Thứ 4 ngày 19-07-2017 lúc 8h55' tại phòng A3.01.