LỊCH THI BỊ TRÙNG(Các lớp PPT)

Các bạn sinh viên có lịch thi trùng, sau khi thi xong mon 1(tiết 3-4), tập trung ngay xuống khoa KHCB, nhớ mang theo lịch thi.

xin chòa