Lịch thi môn Vật lý 2 lớp thứ 3, T 7_8

Các bạn sinh viên học môn vật lý 2 của cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ dạy vào thứ 3, T7_8 (lớp  211300802 ghép 211349017) gõ mã học phần 211349017 để xem lịch thi. Chúc các bạn thi tốt!