Lịch thi Phương pháp tính NCOT10D

Thầy thông báo lịch thi hết học kỳ đến lớp NCOT10D như sau:

1. Thi CK ngày 22/05/2017 lúc 12h30 (tiết 7 - 8) phòng thi X10.1.

2. Thi lại CK ngày 29/05/2017 lúc 12h30 (tiết 7 - 8)  phòng thi X12.8.