Thông Báo đến Các Sinh Viên học lớp Thầy Nguyễn Minh Hải.

Thầy đã nhập điểm tất cả các môn, các em kiểm tra lại. Nếu có thắc mắc gì gửi Mail ngay cho Thầy. Một số Sinh Viên vẫn chưa nộp bài tập nhóm, nếu không nộp sẽ bị cấm thi. Thời gian xem xét từ hôm nay đến hết ngày 19/05/2017. Quá hạn này sẽ không giải quyết.