Lịch thi lớp QHTT-111301201 GHÉP 151301201 , QHTT

Các bạn lớp ghép thi vào thứ 2, ngày 12/5, tiết 14-15, phòng A2.01.