LỊCH THI MÔN VẬT LÝ 1

Lớp VẬT LÝ 1 do cô Nguyễn Thị  Ngọc Nữ dạy ( lớp 211300701 GHÉP 211348009 HỌC THỨ 5, TIẾT 3-4, PHÒNG D11.02) sẽ thi kết thúc môn vào Thứ 3 ngày 16-05-2017, tiết 7- 8 tại phòng A3.06 và A3.07. Các bạn đánh mã lớp học phần 211300701 để xem lịch thi cụ thể.