Lịch học bù cho các lớp ( DHTT toán C2, DHCQ XSTK)

Lớp XSTK ( chiều thu 5  , tiết 7-8) Học bù vào thứ 3 ngay 9/5. Tiết 3-4, phong X12.8.

Lớp DHTT môn Toán C2 ( sáng thu 3, Tiết 5-6) Học bù thứ 3, tiết 5-6, phong B2.03.

Lớp XSTK ( chiều thu 3 , tiết 7-8) Học bù vào thứ 3 ngay 9/5. Tiết 7-8 phong X10.6

Lớp XSTK ( chiều thu 3 , tiết 9-10) Học bù vào thứ 3 ngay 9/5. Tiết 9-10 phong X11.8.

Cảm ơn các em! ( có gì thắc mắc, liên hệ Thầy số 09 19 02 48 58).