Lịch học DHNL12B môn A2

Dành cho lớp học ngày thường: thứ 2 tiết 10-12 phòng X13.8

Lịch học DHNL12B môn A2 -  học bù thứ 2 tiết 10-12 ngày 8/5 tại phòng X13.8 (như giờ học chính thức)