Thông báo phòng học Tháng 5/2017 của hệ cao đẳng nghề

Phòng học tháng 5/2017 hệ cao đẳng nghề.Xem tại đây