Lịch học bù lớp DHOT12A, DHOT12B

Lớp DHOT12A - 211344023 thứ 5 ngày 11/5 học bù môn A2 từ tiết 7-->9 phòng X11.1

Lớp DHOT12B - 211344024 thứ 5 ngày 11/5 học bù môn A2 từ tiết 10-->12 phòng X11.1

Chú ý: Trong buổi học có bài kiểm tra nên các em đi học đầy đủ. Thiếu bài kiểm tra không được dự thi.