Đăng ký học lại SV CD nghề

Đã hết hạn đăng ký rồi các bạn nhé.

  • Sinh viên đăng ký tại đây từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 24/4/2017.
  • Đóng tiền trước khi đi học là 1 ngày
  • Kiểm tra không có công nợ phải báo khoa trước ngày 26/4/2017, sau ngày này không giải quyết bất cứ trường hợp nào
  • Trước ngày đi học lên Khoa hoặc lên trang web Khoa để biết phòng học