Điểm toán C1 ĐHLH12A

Điểm toán C1 lớp DHLH12A thầy đã nhập vào hệ thống của trường. Các bạn vào iuh.edu.vn nhâp MSSV vào xem. Bạn nào thấy điểm của mình không đúng thì các bạn liên lạc với thầy (hạn cuối 4/11, sau ngày này thầy sẽ không giải quyết). Nhắn lớp trưởng gửi email cho thầy, thầy sẽ gửi bài tập ôn tập thi cuối HK

Chú ý: Hai sinh viên sau:

  1. Đào Hứa Quỳnh Anh
  2. Lê Mai Hoàng Anh

Đã học sai lớp. Lớp toán C1 của các em có Mã học phần 211346003, giảng viên Lã Ngọc Linh, buổi học thứ 3 & thứ 6 tiết 7-9. Điểm của 2 em thầy sẽ chuyển cho thầy Lã Ngọc Linh sau. Khi đi thi cuối kỳ hai em chú ý đi thi đúng phòng.