Điểm toán C1 ĐHKT12A

Điểm toán C1 lớp DHKT12A thầy đã nhập vào hệ thống của trường. Các bạn vào iuh.edu.vn nhâp MSSV vào xem. Bạn nào thấy điểm của mình không đúng thì các bạn liên lạc với thầy (hạn cuối 4/11, sau ngày này thầy sẽ không giải quyết). Nhắn lớp trưởng gửi email cho thầy, thầy sẽ gửi bài tập ôn tập thi cuối HK.