NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN TOÁN A1 ĐH

 

Thứ 2 ngày 31/10 và sáng thứ 5 ngày 3/11/2016 lớp DHKTXDGT12A nghỉ học chuyển sang chiều thứ 5 ngày 3/11/2016 từ tiết 7 đến tiết 9 tại phòng V11.4.

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN TOÁN A1 Năm học 2016-2017 (BẬC ĐẠI HỌC)

Hình thức thi trắc nghiệm theo đề của trung tâm khảo thí.  Tổ chức thi 60 phút (20câu hỏi)  theo tiến độ chung của trường. Nội dung thi gồm:

  1. Khai triền Taylor-Maclaurin (dạng tường minh). Ứng dụng của khai triển Taylor tìm đạo hàm cấp n.
  2. Tính tích phân suy rộng loại 1,2.
  3. Xét sự hội tích phân suy rộng loại 1,2 .
  4. Xét sự hội tụ theo tham số của tích phân suy rộng loại 1,2.
  5. Xét sự hội tụ của chuỗi dương.
  6. Xét sự hội tụ của chuỗi dương theo tham số.
  7. Xét sự hội tụ của chuỗi đan dấu.
  8. Xét sự hội tụ của chuỗi đan dấu theo tham số.
  9. Tìm bán kính hội tụ của chuỗi hàm lũy thừa.
  10. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm lũy thừa.

Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!