ĐHCTM11BLT VLVH

Thi vào ngày thứ 2 ,ngày 10/10, tiết 14-17 (như đã thông báo ở buổi học tuần trước). Các bạn lên web trường xem phòng thi.