Lịch thi lại môn Vật lý 1 lớp cao đẳng nghề học lại tháng 9/ 2016 (MHP 141300701))

Các sinh viên lớp học lại cao đẳng nghề môn Vật lý 1 do cô Nữ phụ trách vào tháng 9 / 2016 (MHP: 141300701) thi lại vào thứ 6 ngày 30/9 lúc 6h30 tại phòng V10.03 (Lưu ý: SV phải đóng tiền thi lại ít nhất 48h trước khi thi thì mới có tên trong danh sách dự thi).