Nội dung báo cáo môn Phương Pháp Tính.

1. Các em tải file http://www.khoakhcb.com/files/trananhdung/VBA_sinhvien_PPT.xlsx

Môn học Phương Pháp Tính ngoài vấn đề học thuật lý thuyết còn cần đến kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, vì vậy thầy muốn hướng các bạn bắt đầu biết làm nghiên cứu Khoa học và có 1 ứng dụng thực thụ. Trên file  có hướng dẫn cách sử dụng. Tài liệu về VBA có rất nhiều trên internet, để sử dụng các em chỉ cần học các cấu trúc lệnh cơ bản và nắm được cách truy cập dữ liệu theo sheet(), theo cells và theo range. Đây là bộ công cụ rất mạnh của Excel, thầy hi vọng trong lớp học sẽ có các bạn thể hiện tốt năng lực của mình thông qua bài báo cáo.

2. Cách thức báo cáo cuối học kỳ như sau: 

a. Điểm báo cáo được nhập vào điểm bài tập ( không có báo cáo vẫn có điểm tối thiểu là 4 trừ các bạn sinh viên nghỉ học quá số buổi)

b. Tổ chức làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm báo cáo có tối đa 5 sinh viên.

c. Hình thức báo cáo:

       - Trình bày lý thuyết ( ngắn gọn) bằng trình chiếu hoặc viết bảng.

       - Thực hành giải 1 ví dụ tự chọn bằng phần mềm của nhóm. Có thể làm trên bảng tính excel hoặc sử dụng VBA (thầy khuyến khích ) hoặc 1 ngôn ngữ lập trình bất kỳ.

d. Nội dung báo cáo: Mỗi nhóm chọn 1 trong các nội dung sau ( có thể chọn hết nếu muốn, nhưng chỉ trình bày 1 nội dung trên lớp)

       - Giải phương trình bằng phương pháp chia đôi,

       - Giải hệ bằng phương pháp Gauss với phần tử đường chéo trội,

       - Nội suy Newton tiến,

       - Tính gần đúng tích phân xác định bằng phương pháp hình thang,

       - * Tính tích phân suy rộng loại 1,

       -  Giải phương trình vi phân Cauchy bằng phương pháp Euler hoặc Euler cải tiến.

___________________________________________________________________________________________

Thầy Trần Anh Dũng.